Om föreningen VILJA

VILJA är en ideell förening som startade i september 2019. Föreningen tillhör Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Vi riktar oss främst till unga mellan 15-25 år och vill jobba för att ungas psykiska hälsa ska främjas i Västernorrland.

Vi hittar på olika aktiviteter utifrån vad gruppen önskar. Hos oss är allas röster lika mycket värda. Ibland mår vi inte alltid så bra och det är okej att vara där man är och känna det man känner. Du behöver inte berätta privata saker om du inte vill, utan du bestämmer vad du vill dela med dig av.

Aktiviteter som vi gjort tillsammans är att deltagit på läger, spelat bowling, gått på biobesök, haft fika- och pysselkvällar m.m. Det är i vår privata Facebook grupp som vi försöker att bestämma de aktiviteter vi ska genomföra. Har du inte Facebook så kan du be om att få information via sms.

Ibland kan det vara ett stort steg att ta sig till en ny grupp. Du har därför möjlighet att ta med någon du litar på till gruppen tills du känner dig trygg. Representanter från styrelsen kan även träffa dig ute på stan så vi kan presentera oss närmare.

Kommande aktiviteter som du har möjlighet att delta på är bl.a. temadagar och läger som RSMH anordnar för unga i Sverige.